Manager projektů
Petr Horáček
tel.: 602 322 085
e-mail:

phgolf@phgolf.cz

Produkce a jednatelka
Radka Nováková-Horáčková
tel.: 603 162 279
e-mail:

produkce@phgolf.cz

© Petr Horáček 1986 - 2020

Základním záměrem všech projektů, které tvoří Petr Horáček, je práce pro děti a hlavně pro handicapované

děti, které jsou mnohdy na okraji

zájmu společnosti.

Je pár prominentních ústavů, ale je mnoho malých ústavů a dětských domovů, kde zápasí s finančním problémem a s možnostmi se účastnit čehokoliv. Proto myšlenka komponovaných pořadů  Děti dětem, kdy v rámci režijních záměrů děti hrají pro děti, pomáhají jim při vstupech do sálů a stávají se jejich přáteli. Při představeních mají hlavní místa handicapovaní. Mnoho umělců i význačných osobností chápe tuto problematiku a během těchto pořadů dává dětem mnohdy více něž při jiných představeních. Podpisy, setkání, kontakty, společná foto

              a další…

Děti dětem: je základní projekt s osovou myšlenkou pomáhat všem handicapovaným dětem formou pořádání velkých koncertů (převážně v Praze

a velkých městech)

 

Úsměv na tváři: je volné pokračování základního projektu Děti dětem, navíc se soutěžemi pro dětské domovy a hlavně je to zájezdový pořad (i pro ty nejmenší města a vesnice)

 

Mikulášské: jsou klasické předvánoční aktivity spojené s osvětou

o problémech handicapovaných dětí 

 

Koncerty pro seniory: obdobně, jako u ostatních pořadů navozujeme atmosférou pohody, setkáním s předními, velmi kvalitními umělci a veřejnými činiteli

 

Golfové akce: ačkoliv jsou náplní normální činnosti režiséra a organizátora Petra Horáčka, stejně tak i v rámci golfových akcí zveme na tyto akce handicapované děti, kde jim pak předáváme potřebné pomůcky, dárky a peníze, tj. těm, kteří to nejvíce potřebují

 

Ostatní: připravujeme i netradiční setkání s umělci přímo v dětských domovech, nebo v divadlech. Jedná se o individuální aktivitu, dle požadavků ústavů.

 

Dále samozřejmě připravujeme individuální dětské vánoční akce a koncerty