Manager projektů
Petr Horáček
tel.: 602 322 085
e-mail:

phgolf@phgolf.cz

Produkce a jednatelka
Radka Nováková-Horáčková
tel.: 603 162 279
e-mail:

produkce@phgolf.cz

© Petr Horáček 1986 - 2020

Děti dětem

je charitativní projekt režiséra Petra Horáčka, který od roku 1990 pořádá komponované pořady pro handicapované děti, děti z různých ústavů

a Dětských domovůz celé ČR.

Mottem celého projektu je začlenění handicapovaných dětí zpět do reálu života cestou přátelství, profesionality,lidskosti a radosti z netradičně pořádaných akcí.

Odměnou všem, kteří se zúčastní realizace jsou rozzářené oči a radost dětí se setkání s umělci a kamarády z celé ČR, které je mnohdy nepřekonatelnou překážkou v rámci jejich handicapů.
 

Do roku 2012 bylo uspořádáno více než 37 komponovaných pořadů, pro více než 15.000 dětí na území celé ČR z různých dětských ústavů.
 

Bylo rozdáno více než 25.000 dárků pro děti a dětské ústavy.
I touto cestou děkujeme všem sponzorům a organizačním pracovníkům, kteří se podíleli a dále podílejí na projektu Děti dětem.

 

Od roku 2010 se projekt Děti dětem rozšířil o pořady Úsměv na tváři, které podobně, jako základní projekt mají stejné motto, ovšem navíc nechávají soutěžit mezi sebou Dětské domovy o velmi zajímavé ceny. Zároveň se stal tento rozšířený pořad i cestovní akcí.