Manager projektů
Petr Horáček
tel.: 602 322 085
e-mail:

phgolf@phgolf.cz

Produkce a jednatelka
Radka Nováková-Horáčková
tel.: 603 162 279
e-mail:

produkce@phgolf.cz

© Petr Horáček 1986 - 2020

nejnovější aktualita:
připravujeme na listopad 2020

další pokračování

našeho pořadu pro děti:
Děti-dětem
s konkrétním termínem sobota

28. listopadu 2020 
v 15:30 hod.

 

V rámci této akce vám všem nabízíme

možnost aktivní spolupráce

a pomoci při realizaci.

podrobnější, respektive čerstvější aktuality budou neprodleně uvedeny na těchto stránkách