autor projektu Petr Horáček

tel.: 602 322 085

e-mail: phgolf@phgolf.cz

produkce Radka Nováková

tel.: 603 162 279

e-mail: produkce@phgolf.cz

© Petr Horáček 1986 - 2016

Základním záměrem všech projektů, které tvoří Petr Horáček, je práce pro děti a hlavně pro handicapované děti, které jsou mnohdy na okraji zájmu společnosti. Je pár prominentních ústavů, ale je mnoho malých ústavů a dětských domovů, kde zápasí s finančním problémem a s možnostmi se účastnit čehokoliv. Proto myšlenka Děti dětem – komponované pořady, kdy v rámci režijních záměrů děti hrají pro děti, pomáhají jim při vstupech do sálů a stávají se jejich přáteli. Při představeních mají hlavní místa handicapovaní. Mnoho umělců i význačných osobností chápe tuto problematiku a během těchto pořadů dává dětem mnohdy více něž při jiných představeních. Podpisy, setkání, kontakty, společná foto a další…

Děti dětem: je základní projekt s osovou myšlenkou pomáhat všem handicapovaným dětetem formou pořádání velkých koncertů (převážně v Praze a velkých městech)

Úsměv na tváři: je volné pokračování, navíc se soutěžemi pro dětské domovy a hlavně je to zájezdový pořad (i pro ty nejmenší města a vesnice)

Mikulášské: jsou klasické předvánoční aktivity spojené s osvětou o handicapu Koncerty pro seniory: obdobně, jako u ostatních pořadů navozujeme atmosféru pohody, setkání s předními velmi kvalitními umělci a veřejnými činiteli

Golfové akce: ačkoliv jsou náplní normální činnosti Petra Horáčka, tak v rámci golfových akcí zveme handicapované děti na akce, kde pak předáváme potřebné pomůcky, dárky a peníze těm, kteří to nejvíce potřebují.

Ostatní: připravujeme i netradiční setkání s umělci přímo v dětských domovech, nebo v divadlech. Jedná se o individuální aktivitu, dle požadavků ústavů.

Dále samozřejmě připravujeme individuální dětské vánoční akce a koncerty.

PROJEKTY