autor projektu Petr Horáček

tel.: 602 322 085

e-mail: phgolf@phgolf.cz

produkce Radka Nováková

tel.: 603 162 279

e-mail: produkce@phgolf.cz

© Petr Horáček 1986 - 2016

Děti dětem je charitativní projekt režiséra Petra Horáčka, který od roku 1990 pořádá komponované pořady pro handicapované děti, děti z různých ústavů a Dětských domovů z celé ČR.

 

Mottem celého projektu je začlenění handicapovaných dětí zpět do reálu života cestou přátelství, profesionality,lidskosti a radosti z netradičně pořádaných akcí.

Odměnou všem, kteří se zúčastní realizace jsou rozzářené oči a radost dětí se setkání s umělci a kamarády z celé ČR, které je mnohdy nepřekonatelnou překážkou v rámci jejich handicapů.
Do roku 2012 bylo uspořádáno více než 37 komponovaných pořadů, pro více než 15.000 dětí na území celé ČR.
Bylo rozdáno více než 25.000 dárků pro děti a dětské ústavy.
I touto cestou děkujeme všem sponzorům a organizačním pracovníkům, kteří se podíleli a dále podílejí na projektu Děti dětem.

Od roku 2010 se projekt Děti dětem rozšířil o pořady Úsměv na tváři, které podobně, jako základní projekt mají stejné motto, ovšem navíc nechávají soutěžit mezi sebou Dětské domovy o velmi zajímavé ceny. Zároveň se stal tento rozšířený pořad i cestovní akcí.

Kdo jsme

Petr Horáček

autor projektu