autor projektu Petr Horáček

tel.: 602 322 085

e-mail: phgolf@phgolf.cz

produkce Radka Nováková

tel.: 603 162 279

e-mail: produkce@phgolf.cz

© Petr Horáček 1986 - 2016

KOMPONOVANÉ POŘADY PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI A DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

PROFESIONALITA HUMANITA TRADICE  od roku 1990

Caddy group se svojí tvůrčí skupinou připravuje na květen další velkou charitativní akci. Bližší informace můžete získat od režiséra projektu Petra Horáčka e-mail: phgolf@ phgolf.cz

V současnosti naše stránky týkající se historie upravujeme. Bližší informace o akcích konaných v minulých letech podá organizátor těchto akcí Petr Horáček, u něhož lze také získat fotogalerie a upoutávky na jednotlivé akce