autor projektu Petr Horáček

tel.: 602 322 085

e-mail: phgolf@phgolf.cz

produkce Radka Nováková

tel.: 603 162 279

e-mail: produkce@phgolf.cz

DĚTI DĚTEM

KOMPONOVANÉ POŘADY PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI A DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Připravujeme: Velký vánoční koncert věnovaný dětem z dětských domovů a handicapovaným dětem.

Zde prezentace, jako základní informace pro ty, kteří by chtěli pomoci a kterým

                 předem děkujeme 

PROFESIONALITA HUMANITA TRADICE  od roku 1990