DĚTI DĚTEM

KOMPONOVANÉ POŘADY PRO HANDICAPOVANÉ DĚTI A DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ

Prezentace k poslední zrealizované akci Děti-Dětem konané dne 28. listopadu 2015  k nahlédnutí zde